Projects

 • project1

  ตามรอยพ่อของแผ่นดินผ้าป่า ปูน-อิฐ-หิน-ดิน-ทราย

  โครงการ “ ตามรอย พ่อของแผ่นดิน “ ตอน... ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ ผู้เฒ่าแห่งอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์) วันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สามแยกชยางกูร-เรณูนคร ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 • project2

  ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่

  โครงการเทิดพระเกียรติ “ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่” ของแผ่นดิน (ครั้งที่ ๑) ต้นไม้ของแม่ เพื่อมิตรภาพ สันติภา วันที่ ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • project3

  แข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านโรงเรียนตาดิกา

  โครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงเรียนตาดิกาและกีฬาพื้นบ้าน ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา