ร่วมสมทบทุนบริจาค

ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทูตสันติภาพได้ที่

สนับสนุน โครงการ ตามรอยพ่อ


ธนาคารออมสิน สาขาธาตุ (เผื่อเรียก)
เลขที่บัญชี 0201-2789-2667
บัญชี่ชื่อ องค์กรทูตสันติภาพ(envoy for peace)


ธนาคาร กสิกรไทย สาขขานราธิวาส ออมทรัพท์
เลขที่บัญชี่ 265-2-30549-3
บัญชีชื่อ ทูตสันติภาพ(envoy for peace)


ธนาคาร กรุงไทย สาขานราธิวาส
เลขที่บัญชี 905-0-34546-8
บัญชี่ชื่อ ทูตสันติภาพ(envoy for peace)