คณะทำงานและที่ปรึกษาองค์กรทูตสันติภาพ

 

IMG_3892

นายสุริยะ ดีตะวันฉาย

ประธานประธานองค์กรทูตสันติภาพ

นางสาวกิตสนา คงสังข์ กรรมการเหรัญญิก
นางสาวชยณัฐ คงสังข์ กรรมการเลขานุการ
ปรัชญาณิศฎ์ ส่งข่าว กรรมการ (ทนายความองค์กรทูตสันติภาพ)
กัญตะวัน คงสังข์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายคำแปง แสนสุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดนครนครพนม
นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดนครนครพนม
นายชาญชัย โฉมลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพจังหวัดมุกดาหาร
นายถวิล สุวรรณมุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพชจังหวัดมุกดาหาร
นายเดช สีหะมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพจังหวัดมุกดาหาร

คณะที่ปรึกษา

พลโทธนายศ ศิริกุล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร อดีตรองผู้บัญการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่4
พลโทพนม บัติประโคน อดีตหัวหน้าสำนักงาน กอ.รมน. ประธานชมรมฅนรักษ์ดี
ดร.นิพนธ์ มะสังข์หลง ประธานชมรมทนายความ
พ.อ ชาญชัย เอมอ่อน รอง ผบ.จทบ.ล.ย.
พ.อ พิศิษฐ์ ศรีสังข์ กอ.รมน.
พ.ต.อ พีรวัส อินทร์กง
ดร.วิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายวัชโรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายยงจิตต์ สุนทร-วิจารณ์
ผ.อ วินัย ศรีวงศ์เสน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
พลตรี กีรติพงศ์ วงศ์สุทัต
นางพัชรา คำภีระ สื่อมวลต่างประเทศ
นางพิชญา เดอเซซู