กำหนดการ พิธีอัญเชิญแผ่นหินแกะสลักภาพอนุสรณ์สถาน

KING ONLY

โครงการอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่นดิน ”ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ” ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)
บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง ม.๑๑ ถนนชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพระนม

กำหนดการ

วันพุธ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

:พิธีทำบุญบุญบวงสรวงและฉลอง ณ บ้านนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เวลา ๐๘.๓๙ น. : อัญเชิญแผ่นหินแกะสลักภาพอนุสรณ์สถานฯ ออกเดินทางจาก บ้านนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยเส้นทางผ่าน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
: มุ่งสู่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนให้การต้อนรับและร่วมฉลอง)
: จากนั้นเดินทางมุ่งสูอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและอัญเชิญแผ่นหินแกะสลักภาพอนุสรณ์สถานฯ มุ่งหน้าสู่ โครงการอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่นดิน ”ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ” ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์) บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง ม.๑๑ ถนนชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพระนม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับแรม ๑๒ ค่ำ เดือน๑๒ ปีมะแม

เวลา ๐๙.๐๙ น. : ทำพิธีบุญบวงสรวงฐาน ๑๒ นักษัตร ๑๒ ราศี
เวลา ๑๑.๐๙ น. : ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร
กิจกรรมกลางคืน : การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงบนเวที

วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับแรม ๑๓ ค่ำ เดือน๑๒ ปีมะแม

๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น. : ร่วมกับพี่น้องประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๐ รูปในวาระวโรกาส ครบรอบ ๖๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จภาคอีสานครั้งแรก
และเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. : คณะกองผ้าป่าสามัคคี ก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ฯจากที่ต่างๆเดินทางมาร่วมสบทบ
๐๙.๐๐-๐๙.๐๙ น. : นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน
๐๙.๐๙-๐๙.๑๙ น. : ประธาน และผู้มีเกียรติร่วมพิธีพิธีอัญเชิญภาพแกะสลักหินอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่นดิน”ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ” ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)
๑๐.๓๙-๑๐.๕๙น. : คณะประธานรับมอบกองผ้าป่าสามัคคี
๑๐.๕๙-๑๑.๒๙น : ปลูกต้นไม้ ๓ ต้น คือ ต้นศีลธรรม ต้นคุณธรรม ต้นจริยธรรม
: ปล่อยนกสันติภาพ
: ปล่อยปลาสันติภาพ
: บายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ
๑๑.๒๙-๑๒.๐๐ น. : รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๙-๑๔.๐๐ น. : พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอนุสรณ์สถานพระเมตตาพระกรุณาพ่อของแผ่นดิน”ภาพดอกไม้แห่ง หัวใจ” ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)
๑๔.๐๐ น. : เดินเยี่ยมชมกิจกรรมทางการศึกษา อ.ส.ม .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขตเขต๒ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายในงาน

ดาวน์โหลดกำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณชยณัฐ คงสังข์ โทร. ๐๘-๙๗๕๕ ๕๔๖๑ LINE:ID. pd230353
อ.สุริยะ ดีตะวันฉาย ๐๘-๔๗๕๐-๖๐๖๐ LINE:ID. envoyforpeace
โทรสาร๐-๒๙๕๐-๓๕๒๐ www.envoyforpeace.org
E-mail:envoyforpeace@ymail.com E-mail:envoyforpeace001@gmail.com

Comments are closed.